Innovatív IKT, speciális (oktatási) szükségletek: biztos távlatok, váratlan csapdák. A HANDS´mobil kognitív támogató rendszer első tesztjének tanulságai

Recording date: 18/09/2019
Viewed: 315 times

Az előadás során megismerkedhetünk a sajátos nevelési igényű személyek technológia alapú támogatásának jellemzőivel (nagyon gyors technológiai fejlődés, csökkenő árak, mobilak, hálózatos működések) valamint az emberi támogatás jellegzetességeivel is (növekvő igény, egyre több háttérismeret). Bemutatásra kerül a HANDS projekt: segítség autizmussal élő serdülőknek a társas eligazodáshoz és fejlődéshez. A projekt legfőbb célja olyan szoftverek létrehozása mobil info-kommunikációs eszközökre, melyek segítik az autizmussal élő személyek mindennapjait. A témával kapcsolatban igen sokrétű tájékoztatást kaphatunk a felvétel megtekintésével.

Kovács, Tamás
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
Kovács Tamás
Ollé János
Kováts Miklós
Győri Miklós
Budapest
ELTE PPK