Andragógia BA

Recording date: 24/06/2019
Viewed: 234 times

A bemutató során megismerkedhetünk az andragógia szak jellemzőivel, szerkezetével. Megtudhatjuk, hogy a munkaerőpiacon milyen feladatokat lát el egy andragógus, melyek azok a területek, ahol ezen végzettséggel elhelyezkedhetünk. Kifejtésre kerül továbbá, hogy a végzett hallgatóknak milyen lehetőségei vannak, mind továbbtanulás, mint elhelyezkedés szempontjából. A képzési szerkezet a következő, legfőbb elemekből épülnek fel: alapozó szakasz, törzsképzés, szakirány szerinti képzés. Bemutatásra kerülnek az alapvető kurzusok, valamint a választható, négy szakirány is (felnőttképzési szervező, művelődésszervező, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervező). Az előadás során megismerkedhetünk a szakmai gyakorlatra helyet biztosító intézmények sokaságával is.

Kovács, Tamás
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
Kovács Tamás
Ollé János
Arapovics Mária
Budapest
ELTE PPK