Pedagógia BA

Recording date: 24/06/2019
Viewed: 211 times

A felvételen egy általános, tájékoztató jellegű bemutató látható az ELTE PPK pedagógia alapszakos képzéséről. Az érdeklődők számára ismertetésre kerül a képzési szerkezet, valamint annak elemei: az alapozó képzés, a törzsképzés, és a specializáció. Egyúttal tájékoztatást kaphatunk a továbbtanulási, választási lehetőségek sokaságáról is. Az előadó kitekintést ad arra, hogy a pedagógia szak hasznosításának lehetőségei nem merülnek ki a közoktatás és a felsőoktatás keretein belül. A szóban forgó végzettség többek közt arra is lehetőséget ad, hogy iskolán kívüli szervezeteknél, különböző hivatalokban, önkormányzatoknál helyezkedjünk el. Az előadó kiemeli, a pedagógia szak nem kifejezetten tanári képzés, erre külön lehetőség adódik a témában érintettek számára. A bemutató videóban az elhelyezkedés szempontjából szükséges szakmai kompetenciák ugyancsak ismertetésre kerülnek, sok gyakorlati jellegű kurzussal és tevékenységgel egyetemben.

Kovács, Tamás
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
Kovács Tamás
Ollé János
Kovács Béla
Vámos Ágnes
Budapest
ELTE PPK